Kristna Fredsrörelsen söker nya fredsobservatörer till Guatemala och Mexiko

Publiceringsdatum: Sep 18, 2010 6:57:23 AM

Kristna Fredsrörelsen har sedan slutet av 90-talet skickat fredsobservatörer till Guatemala och Mexiko. Projektet syftar bland annat till att genom preventiv närvaro motverka våldsanvändande och därmed öka handlingsutrymmet för människorättsförsvarare.

I Guatemala och Mexiko ska fredsobservatörerna utgöra en preventiv närvaro i lokalsamhällen i konfliktområden och dokumentera kränkningar av de mänskliga rättigheterna. I Chiapas, där en väpnad konflikt pågår sedan 1994, arbetar fredsobservatörerna i konfliktutsatta lokalsamhällen.

I Guatemala, som befinner sig i en postkonflikt, har hot och våld mot människorättsförsvarare ökat de senaste åren. Där medföljer fredsobservatörerna civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare, samt vittnen i de juridiska processer som drivs för att ställa de ansvariga för folkmordet till svars.

I arbetet ingår även informationsarbete och rapportskrivning både i fält och vid hemkomst till Sverige. Sista ansökningsdag är 26 september.

Mer information om tjänsten finns på Kristna Fredsrörelsens hemsida:http://www.krf.se/node/9