Kaffekooperativen

K'inal köper i dagsläget in kaffe från ett zapatisktiskt kaffekooperativ - Yachil. Utöver det har vi kontakt med ett flertal andra kooperativ för att kunna påbörja ett samarbete i framtiden.

Kaffet växer på buskar och plockas sedan för hand. Kvaliteten blir därmed mycket hög, och man kan undvika omogna och ruttna frukter vilket är omöjligt vid storskalig maskinell produktion.

Kooperativet Yachil - det nya ljuset på himlen

Yachil grundades 1998 då 350 familjer från tre kommuner i delstaten Chiapas – Panteló, Cancúc och Chilón – gick samman och bildade ett kaffekooperativ. Namnet Yachil betyder ”det nya ljuset på himlen” på tzotzil, det ursprungsspråk som talas i regionen. Familjerna bildade Yachil för att gemensamt organisera sig mot mellanhandlarna som betalade ett väldigt lågt pris för kaffet. Mellanhandlarna betalade 8-10 pesos per kilo kaffe, eller ännu lägre, och det fanns ingen annan uppköpare att sälja till. Detta är ett pris som är väldigt svårt att överleva på. Arbetet med kaffet är oerhört tidskrävande eftersom familjerna inte använder maskiner, alla steg i processen sker manuellt. Kaffet är i de flesta fall familjernas enda inkomst.

2001 blev Yachil registrerade som kaffekooperativ och kunde börja exportera till andra länder. Det första året exporterade de en container kaffe. Sakta men säkert växte kooperativets kaffeexport. 2005 sålde de tre containrar kaffe och 2008 sålde de sex och en halv containrar kaffe. Idag köper sex länder Yachils kaffe – Sverige, Tyskland, Schweiz, USA, Frankrike och Italien. I sin tur säljer dessa länder sedan vidare till fler länder, vi i Sverige säljer till exempel kaffe till Finland och Norge.

Efter skörd får kaffebönorna torka i solen. Bara de bästa bönorna väljs ut för export utomlands.

Yachil organiserar sig som kooperativ på ett demokratiskt sätt där alla medlemmar får göra sin röst hörd. Yachil har en styrelse och ett antal kommissioner för bland annat kvalitetskontroll, intag av nya medlemmar, teknisk utbildning i hur man ställer om sin odling till att vara giftfri i alla steg samt utbildning och information om kooperativ, kaffehandel och säkerhet. De har också 52 representanter för medlemmarna som har möten ungefär var fjortonde dag samt ett stormöte med alla medlemmar en gång per år.

Idag växer Yachil och för närvarande är 850 familjer medlemmar i kooperativet. Familjerna kommer från kommunerna San Pedro Polho, Pantelhó, Chalchihuitan, San Juan Cancúc och Tenehapa. Nya medlemmar, eller familjer eftersom man blir medlem som familj, kan bli intagna i Yachil om de önskar. Vid intag av en ny medlem får personen ifråga information om vad som krävs för att ställa om sin odling till att vara giftfri. Medlemmarna i Yachil är stolta över sitt kaffe och är noga med att bevara jorden genom att odla kaffet ekologiskt utan kemikalier.

Kaffet transporteras i säckar över Atlanten