Föreningen K'inal

Solidaritetsföreningen K'inal är en ideell förening vars syfte är att stödja den zapatistiska kampen i Chiapas, Mexiko. Det gör vi framför allt genom att importera kaffe från zapatistiska kaffekooperativ till ett solidariskt pris, men även genom att sprida kunskap om situationen i södra Mexiko.

Vi medlemmar arbetar ideellt. Vårt engagemang i K'inal grundar sig på vår tro om en jämlik, fri och solidarisk värld. Den internationella solidariteten är viktig för att kunna utbyta ideer och erfarenheter och skapa en global samhörighet.

Vi säljer kaffet dyrare än vi köper det och överskottet från försäljningen återinvesteras i verksamheten, till exempel genom att öka importen.

Föreningen bildades 2001 under namnet Mut Vitz Sverige. Initiativet till föreningen växte fram under en kurs på Färnebo Folkhögskola. De första kaffeimporterna kom från det första zapatistiska kooperativet Mut Vitz. År 2007 bytte föreningen namn till Solidaritetsföreningen K'inal Sverige med anledning av att vi ville börja importera från flera zapatistiska kooperativ som hade bildats.

Föreningen är en del i det europeiska nätverket Red Pro Zapa som genom solidarisk handel stödjer zapatisterna i deras kamp för rättvisa. Nätverket består av kaffeimportörer från bl.a. Norge, Finland, Tyskland, Schweiz, Frankrike, Italien och Grekland.

Föreningens verksamhet har under åren som gått förutom kaffeförsäljning bestått av deltagande i sociala forum, samarrangemang av föreläsningsturnéer med gäster från Mexiko samt hållit föredrag om zapatisterna, situationen i södra Mexiko och solidarisk kaffehandel.

Kontakta gärna oss om ni vill köpa kaffe, veta mer om våra föredrag eller vår förening:

kinal.sverige@gmail.com

Dessa kontaktpersoner är ansvariga för olika områden i Sverige, men kan också kontaktas i fall du finns i en annan region:

Stockholm - Björn Viberg, 076- 710 26 47

Göteborg/Västergötland - Sara Gustén, 073 - 592 09 36

Plusgiro: 200917-3 (Solidaritetsföreningen K'inal)

Organisationsnummer: 843003-3830